• Αθ. Σταγειρίτη 7, Πυλαία Θεσ/νίκης
  • +30 2310 942346

Ποιότητα

σε υλικά & κατασκευή

Pyrologism

Η Thermansys ανέπτυξε ένα λογισμικό παραθυρικής αρχιτεκτονικής για το χειρισμό και την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργίας των κλιβάνων της. Το λογισμικό σχεδιάστηκε, έχοντας κατά νου την διευκόλυνση του χειριστή του κλιβάνου στην καθημερινή του εργασία, με τα εξής χαρακτηριστικά:

 
  • Προγραμματισμός set-point με 15 ράμπες ή βήματα σταθερού σημείου – δημιουργία γραφήματος του προγράμματος λειτουργίας.
  • Αποθήκευση και επανεκτέλεση απεριόριστου αριθμού διακεκριμένων προγραμμάτων.
  • Γραφική παράσταση σε πραγματικό χρόνο της θερμοκρασίας ελέγχου, της επιθυμητής τιμής καθώς και θερμοκρασιών της διεργασίας με λειτουργία δυναμικής μεγέθυνσης.
  • Ένδειξη και γραφική παράσταση σε πραγματικό χρόνο πραγματικής στιγμιαίας ισχύος (W) και ολικής ενέργειας (kWh).
  • Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε τοπική μνήμη.


 
  • Εργαλεία για χειροκίνητο ή αυτόματο PID συντονισμό.
  • Εικονικό πληκτρολόγιο, μπάρα μηνυμάτων γεγονότων ή κινδύνων.
  • Σελίδα ρυθμίσεων και εποπτείας του ελεγκτή προστασίας από υπερθέρμανση.
  • Σελίδα ρυθμίσεων και εποπτείας των προαιρετικών συστημάτων ελέγχου ροής.

 
Επάνω