• Αθ. Σταγειρίτη 7, Πυλαία Θεσ/νίκης
 • +30 2310 942346

Ποιότητα

σε υλικά & κατασκευή

Pyromodular

Έχοντας χρόνια εμπειρίας σε συστήματα υψηλών θερμοκρασιών και θέλοντας να προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση δημιουργήσαμε το επεκτάσιμο σύστημα Pyromodular, με το οποίο εξοπλίζουμε όλους τους σωληνωτούς κλιβάνους μας. ­ Το Pyromodular μπορεί να μετατρέψει τον αντιδραστήρα σας σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, και υποστηριζόμενο από λογισμικό, θερμικό σύστημα, με καταγραφή και έλεγχο θερμοκρασιών μέσα και έξω από τον αντιδραστήρα, έλεγχο ροών αερίων αντιδραστηρίων, μετρήσεις αερίων συγκεντρώσεων προϊόντων και παραπροϊόντων καθώς και παραγωγή υψηλού κενού.
 
Το βασικό στοιχείο του Pyromodular είναι ο Main Controller, ο οποίος συνοδεύει τους σωληνωτούς κλιβάνους στον τυπικό εξοπλισμό τους και διαθέτει:
 
 • Ψηφιακό ελεγκτή θερμοκρασίας με οθόνη LCD που παρέχει προγραμματισμό 15 βημάτων και αποθήκευση ενός προγράμματος.
 • Προαιρετικά συνδέεται με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με οθόνη αφής στον οποίο εκτελείται το ειδικά σχεδιασμένο από την THERMANSYS λογισμικό PYROLOGISM
 • 3 εισόδους θερμοστοιχείων (B, E, J, K, N, R, S, T type- software configurable 24 bit)
 • Μέτρηση ισχύος και Ηλ. Εντάσεως (true RMS).
 • Αυτόνομος ελεγκτής υπερθέρμανσης (Watchdog) με χειροκίνητη επαναφορά σύμφωνα με την οδηγία EN 60519-2.
Στον Main Controller συνδέονται οι προαιρετικές Υπομονάδες Επέκτασης του συστήματος Pyromodular:


Υπομονάδα Πίεσης & Ροής Αερίου

PM-GFP module - Έλεγχος και μέτρηση ροής μέχρι και 4 διαφορετικών αερίων.

Η υπομονάδα  PM-GFP περιλαμβάνει:
 • Μέχρι 4 gas mass flow controllers για το χειρισμό αερίων αναλυτικού βαθμού. Οι ελεγκτές μπορούν να βαθμονομηθούν ως προς το είδος του αερίου και την κλίμακα μέτρησης.
 • Ακρίβεια, συμπεριλαμβανομένης γραμμικότητας: ±(0,5% reading + 0,1% FS).
 • Επαναληψιμότητα: <0.2% reading.
 • Τυπική σταθερότητα ελέγχου: < ±0,1% FS.
 • Δύο αισθητήρες απόλυτης πίεσης (0-2000 mbar absolute) κατάλληλους και για συνθήκες κενού.
Εάν ενδιαφέρεστε για το προϊόν επικοινωνήστε μαζί μας.


Αναλυτές αερίων

PM-GA module - Υπομονάδα αναλυτών για την μέτρηση και παρακολούθηση αερίων (CO, CO2, HC όπως και O2/NOx).

Η υπομονάδα PM-GA μπορεί να περιλαμβάνει:
 • Μέχρι 3 τρεις ενσωματωμένους χαμηλού κόστους αναλυτές IR που παρέχουν μακροχρόνια σταθερότητα, εξαιρετική επαναληψιμότητα και αξιόπιστη μέτρηση αερίων όπως:
          Διοξείδιο του άνθρακα: Διαθέσιμο εύρος μέτρησης 2000ppm, 3000ppm, 5000ppm 1%, 3%, 5%, 10%, 30%, 100%
Μονοξείδιο του άνθρακα: Διαθέσιμο εύρος μέτρησης 3%, 10%, 30%, 100%
Μεθάνιο: Διαθέσιμο εύρος μέτρησης 5%, 10%, 30%, 100%.                                                                                                         
 • Τυπική ακρίβεια: ±2% επί του συνολικού εύρους της κλίμακας.
 • Σταθερότητα μηδενός: ± 2% του εύρους για πάνω από 12 μήνες.
 • Χρόνος απόκρισης: T90 = 10 δευτερόλεπτα.
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 – 45ºC.
 • Πίεση λειτουργίας: 800-1150 mbar απόλυτη.
 • Υγρασία: μη συμπυκνώσιμο έως σχετικής υγρασίας 0-95.
 • Aντλία δειγματοληψίας.
Υπάρχει δυνατότητα για χρήση και άλλων αερίων και διαφορετικού εύρους μέτρηση κατόπιν ζήτησης.

Εάν ενδιαφέρεστε για το προϊόν επικοινωνήστε μαζί μας.


Κενό

PM-V module - Υπομονάδα κατάλληλη για την δημιουργία και τον έλεγχο χαμηλών πιέσεων (κενό)-διατίθενται συστήματα για χαμηλό (10-3torr) και υψηλό κενό (10-7torr).

Πλήρη συστήματα χαμηλού (up to 10-3 torr) και υψηλού (up to 10-7 torr) κενού.

PM-V-Rough-Basic 100
 
Επεκτάσιμο τροχήλατο σύστημα κατάλληλο για την δημιουργία κενού έως και 2x10-3 torr. Συνδέεται με το σύστημα τροφοδοσίας και ελέγχου Pyromodular Main Controller που συμπεριλαμβάνεται σε όλους τους σωληνωτούς κλιβάνους της Thermansys. Όλες οι λειτουργίες του συστήματος κενού ελέγχονται και παρακολουθούνται από το λογισμικό Pyrologism – πλήρως αυτόματος έλεγχος.
 
Περιλαμβάνει:
 • Agilent (Varian) DS 202 rotary vane mechanical Pump - Hydrocarbon Oil - Displacement 9.6m3/hr – Ultimate pressure 1.5x10-3 torr – inlet/exhaust flange KF25.
 • Παγίδα λαδιού στην είσοδο της αντλίας (Metal wool trap-replaceable wool).
 • Pirani type General Vacuum measurements gauge.
 • Βαλβίδα απομόνωσης της αντλίας (Vacuum isolation valve).
 • 3 εισόδους για σύνδεση, παρακολούθηση και καταγραφή μέσω του Pyrologism, προαιρετικών μετρητικών οργάνων πίεσης  (κενό) του αντιδραστήρα (Pirani type, capacitance diaphragm gauge, ionization gauge).
 
PM-V-Rough-Plus 100
 
Για διεργασίες με επιθυμητό process gas downstream pressure control η Thermansys μπορεί να σας διαθέτει εναλλακτικά το σύστημα  PM-Vacuum-Rough-Plus 100  το οποίο διαθέτει (επιπλέον του PM-Vacuum-Rough-Basic 100):
 • Variable conductance control valve.
 • Gas species independed capacitance diaphragm gauge.   
Οι παραπάνω υπομονάδες είναι σχεδιασμένες ώστε να μπορούν να εφοδιαστούν με turbomolecular pump για να δώσουν την δυνατότητα του υψηλού κενού.

Αντίστοιχα μοντέλα υψηλού κενού:
 • PM-Vacuum - High - Basic 100
 • PM-Vacuum - High - Plus 100

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της λειτουργίας των υπομονάδων πραγματοποιείται μέσω των σελίδων του λογισμικού PYROLOGISM.

Εάν ενδιαφέρεστε για το προϊόν επικοινωνήστε μαζί μας.


Το λειτουργικό σύστημα PYROLOGISM

Η Thermansys ανέπτυξε ένα λογισμικό παραθυρικής αρχιτεκτονικής για το χειρισμό και την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργίας των κλιβάνων της με τα εξής χαρακτηριστικά:        
 
 • Προγραμματισμός set-point με 15 ράμπες ή βήματα σταθερού σημείου – δημιουργία γραφήματος του προγράμματος λειτουργίας.
 • Αποθήκευση και επανεκτέλεση απεριόριστου αριθμού διακεκριμένων προγραμμάτων.
 • Γραφική παράσταση σε πραγματικό χρόνο της θερμοκρασίας ελέγχου, της επιθυμητής τιμής καθώς και θερμοκρασιών της διεργασίας με λειτουργία δυναμικής μεγέθυνσης.
 • Ένδειξη και γραφική παράσταση σε πραγματικό χρόνο πραγματικής στιγμιαίας ισχύος (W) και ολικής ενέργειας (kWh).
 • Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε τοπική μνήμη.
 • Εργαλεία για χειροκίνητο ή αυτόματο PID συντονισμό.
 • Eικονικό πληκτρολόγιο, μπάρα μηνυμάτων γεγονότων ή κινδύνων.
 • Σελίδα ρυθμίσεων και εποπτείας του ελεγκτή προστασίας από υπερθέρμανση.
 • Σελίδα ρυθμίσεων και εποπτείας των προαιρετικών συστημάτων ελέγχου ροής. 
       
Επάνω